Day: January 16, 2020

રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ

દર વર્ષે ૧૨ મી જાન્‍યુઆરીના રોજ સ્વામી વિવેકાનંદની જન્‍મ જયંતીના અવસરપર રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ મનાવવામાં આવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય દેશનું ભવિષ્ય મનાતાયુવાઓમાં તર્કસંગત વિચારને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. દેશ પ્રતિ સ્વામી વિવેકાનંદનાયોગદાનને જોતા ભારત સરકારે વર્ષ ૧૯૮૪ માં તેમના જન્‍મ દિવસને રાષ્ટ્રીય યુવાદિવસના રૂપમાં જાહેર કરેલ . રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ પ્રથમ વખત વર્ષ ૧૯૮૫ માંમનાવવામાં આવેલ. […]

Back To Top